Generelle betingelser for anvendelse af webhotel:
Følgende forretningsbetingelser er gældende fra den 1. maj 2005 og erstatter enhver tidligere version af samme.

Det er kundens ansvar, at materiale, som ligger på Mo Media ApS' servere eller kundens servere placeret hos Mo Media ApS, overholder gældende dansk lov om ophavsret og ikke krænker tredjemands rettigheder.
Det er ikke tilladt at have racistisk, pædofilt eller andet ulovligt materiale på disse servere.

Det er kundens ansvar løbende at holde Mo Media ApS informeret om, hvorledes Mo Media ApS kan kontakte kunden.

Bestilling:
Når kunden afgiver en bestilling hos Mo Media ApS, er der dermed indgået en bindende aftale mellem kunden og Mo Media ApS. Ved bestilling giver kunden samtykke til at Mo Media ApS snarest går i gang med udførelsen af ordren.

Ansvar:
Kundens brug af sit Webhotel og af Mo Media ApS' ydelser i øvrigt, sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko.
Mo Media ApS påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via Internettet.
Kunden har selv ansvar for at have sikkerhedskopi af data placeret hos Mo Media ApS.

Mo Media ApS har ikke erstatningsansvar for kunders direkte eller indirekte tab som følge af systemnedbrud, strømsvigt, datatab, uvedkommendes adgang, eller anden form for manglende levering.
Dette er ligeledes gældende ved force majeure og lignende.

Betalingsbetingelser:
Alle priser er ekskl. moms. Hostingafgift betales 12 måneder forud og opkræves til betaling i måneden før en ny hostingperiodes start. Hostingperioden er typisk fra januar til december i et år.

En faktura forfalder til betaling 20 dage efter fakturadatoen, og først når betalingen er modtaget, kan abonnementet tages i brug.
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykker med tillæg af renter på 5% pr. påbegyndt måned. For hver rykkerskrivelse pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00. Bliver det skyldig beløb ikke betalt efter 2. rykkerskrivelse, sende sagen til inkasso.
Alle udgifter i forbindelse med inkasso vil blive pålagt kunden.

Mo Media ApS forbeholder sig retten til at lukke for webhoteller, der mangler betaling fra, indtil betaling har fundet sted.

Ændring af abonnement og opsigelse:
Mo Media ApS forbeholder sig ret til at opsige en service til enhver tid.

Kunden kan til enhver tid ændre abonnement. Ændres der til et dyrere abonnement, vil en opkrævning blive tilsendt på differencen mellem det forudbetalte abonnement og det nye. Ændres til et billigere abonnement, vil evt. forudbetalt abonnement ikke blive refunderet.

Med mindre opsigelse foreligger skriftligt senest 1 måned før udløbet af igangværende abonnementsperiode, fornyes abonnementet for en ny 12 måneders periode.
Opsigelsen kan kun ske skriftligt, og med gyldig underskrift til Mo Media ApS. Opsigelse kan ikke ske via e-mail.

Fejlbestilte abonnementer kan afbestilles ved skriftlig henvendelse til Mo Media ApS senest 14 dage efter bestilling. Har betaling fundet sted er Mo Media ApS ikke forpligtet til at betale denne tilbage.

Enhver omkostning pådraget Mo Media ApS som følge af kundens handlinger, vil blive pålagt kunden.

Misbrug af trafik og diskplads:
Der er fri trafik på alle webhoteller, indtil vi mener, at den frie trafik bliver misbrugt. Vi vil dog kontakte kunden om dette, inden vi tager stilling til, hvad der skal ske. Mo Media ApS forbeholder sig ret til at lukke webhotellet, hvis ikke ovenstående bringes i stand indenfor en uge efter konfrontationen eller efter aftale med Mo Media ApS

Det er ikke tilladt at benytte et Webhotel til ulovligt materiale (forstået som materiale som kunden ikke har ret til at tilgængeliggøre eller lagre), og det må derfor ikke forefindes på nogen af Mo Media ApS' servere, dette være sig billeder, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale.
Dette gælder, uanset om det alene er kunden, et begrænset eller ubegrænset antal personer, der har adgang til materialet.
Mo Media ApS forbeholder sig endvidere ret til at fjerne indhold som zip, MP3, jpg og lignende, såfremt disse belaster serverne i urimelig grad. Dette vil dog foregå i samråd med kunden. Hensigten med Mo Media ApS' Webhoteller er ikke at fungere som ekstern harddisk for lagring af større mængder filer til fri download eller visning, men derimod en fremvisnings-og/eller salgsplads for kunden.

Ønskes filarkiver til fri download, kan dette arrangeres i samarbejde med Mo Media ApS.

Egne applikationer og scripts, som placeres på Mo Media ApS' servere, må ikke belaste serveren i sådan grad, at det er til gene for andre kunder.

Enhver kunde, der overtræder Mo Media ApS' betingelser for misbrug af diskplads/trafik, vil blive pålagt alle Mo Media ApS' derved forbundne omkostninger.

Videresalg:
Produkter leveret af Mo Media ApS er til personlig brug og må derfor ikke videresælges. Dette gælder også hosting af flere domæner på samme webhotel.

Mailingliste:
Ved at acceptere forretningsbetingelserne samtykker kunden udtrykkeligt i at blive tilmeldt Mo Media ApS mailingliste.

Værneting:
Forretningsbetingelserne er undergivet dansk ret, og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem kunden og Mo Media ApS skal afgøres ved retten i Herning.

Ændring af betingelser:
Mo Media ApS' forretningsbetingelser kan af Mo Media ApS ændres med et varsel på 30 dage.


Mo Media ApS | Kongsbergvej 12 | DK-8600 Silkeborg | tlf. +45 2941 9095 | info@heldigvis.dk